Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου 2010Δεν υπάρχει μικρός πόλεμος ή μεγάλο έθνος. Arthur Wellesly Wellington

δείτε και το imerologio.info

ΕΙΣΠΝΟΗ (ΒΑΘΕΙΑ) - ΕΚΠΝΟΗ (ΠΛΗΡΗΣ) ... και βλέπουμε.
She runs through the streets

With her eyes painted red
Under black belly of cloud in the rain
In through a doorway she brings me
White gold and pearls stolen from the sea
She is raging
She is raging
And the storm blows up in her eyes
She will...


Suffer the needle chill
She is running to stand


Still.

The temperature is rising
The fever white hot
Mister, I ain't got nothing
But it's more than you got


Chains no longer bind me
Not the shackles at my feet
Outside are the prisoners
Inside the free
Set them free
Set them free


A prize fighter in a corner is told
Hit where it hurts
Silver and goldHis face red like a rose on a thorn bush
Like all the colours of a royal flush
And he's peelin' off those dollar bills
(Slappin' 'em down)
One hundred, two hundred.


And I can see those fighter planes
And I can see those fighter planes
Across the mud huts as children sleep
Through the alleys of a quiet city street.
Up the staircase to the first floor
We turn the key and slowly unlock the door
As a man breathes into his saxophone
And through the walls you hear the city groan.
Outside, is America
Outside, is America
America.

Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2010

Αγαπητοί τριακόσιοι ... που είμαστε εδώ πέρα έξιΑΓΓΕΛΙΕΣ


Διατίθεται απόγνωσις
εις αρίστην κατάστασιν,
και ευρύχωρον αδιέξοδον.
Σε τιμές ευκαιρίας.

Ανεκμετάλλευτον και εύκαρπον
έδαφος πωλείται
ελλείψει τύχης και διαθέσεως.
Και χρόνος
Αμεταχείριστος εντελώς.

Πληροφορίαι: αδιέξοδον
Ώρα: Πάσα.
 
κικη δημουλά

Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου 2010

Παραδεισένια Χριστούγεννα ... στην ΚόλασηέστωΤώρα που μας ξέγραψε μια και καλή ο παράδεισος
ας καταφέρουμε τουλάχιστον να μοιραστούμε την κόλαση.
Κάτι θα είναι κι αυτό.

Τάνια Σκραπαλιώρη

Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2010

Γιώργο ... All Life is Problem Solving, Karl PopperΞύπνησαν πάλι οι άθλιες σκουριασμένες ορδές
Λυσσασμένες θρησκείες πατρίδες οικογένειες
Σκούζουν και σφάζονται για ένα καλύτερο χθες
Μα οι σημαίες τους ανεμίζουν βρωμερές και νικημένες